• Lastfartyget ss Korsö ägdes av Firma Gustaf Erikson 1944 - 1947
    (Copyright C)

Korsö

Lastfartyget ss Korsö ägdes av Firma Gustaf Erikson 1944 - 1947

Share to