ØRNEN
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1869
Byggested: Bergen, Norge
Verft: Brunchorst & Dekke
Endelig skjebne: Avrigget 1909 i Farsund.

Share to