HANS NIELSEN HAUGE
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1872
Byggested: N. Kran, Tangen, Drammen, Norge
Verft: Hans T. Kiær (A. Caspersen)
Endelig skjebne: Apalachiola - Havre. Pitchpine. Havari. Forlatt 1899. /3-99 passert dismasted, full av vann N51g29m, W11t40m. Drev i land ved Vaneltia, Irland.

Share to