AMALTHEA
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1872
Byggested: Hogganvik, Ryfylke, Norge
Verft: Morten A. Magnus

Share to