ALA
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1871
Byggested: Tangen, Tvedestrand, Norge
Verft: L. Stamaas
Ombygging: Ombygget 1854., Dismasted
Endelig skjebne: Brent 1889 /3

Share to