VICTORY

Engelsk linjeskepp som bland annat var flaggskepp i slaget vid Trafalgar under amiral Nelson och idag är museifartyg i Portsmouth.

Share to