U 34

En tysk ubåt av typ VII A som byggdes för den tyska "Kriegsmarine" före andra världskriget.

Share to