U 13

En tysk ubåt av typ II B som byggdes för den tyska "Kriegsmarine" före andra världskriget.

Share to