R 18

Tysk minsvepare typ "Räumboot" för minröjning i kustnära områden som byggdes före andra världskriget.

Share to