• Gruvverksamhet förekom sedan 1500-talet och när Höganäsbolaget grundades 1797 tog gruvverksamheten fart. Brytningen upphörde 1961.
    (Public Domain-märke (PDM))

Höganäs stenkolsgruva (Gruva)

Gruvverksamhet förekom sedan 1500-talet och när Höganäsbolaget grundades 1797 tog gruvverksamheten fart. Brytningen upphörde 1961.

Share to