Järnbruk med masugn, smältsmedja med 4 lancashirehärdar, råstångvalsverk och gjuteri. Till bruket hörde sågverk med två ramar, kvarn mm.

Share to