Pressfotobyrån (Fotograffirma)

Etablerades av John Stjernström (1893-1965), under namnet Ateljé Stjernström omkring år 1918 och blev senare Pressfotobyrån. Stjernstöm var en av de första fotografer som fick fast anställning i svensk dagspress. Redan 1913 vid 20 års ålder hade han knutits till Dagens Nyheter. Bilder med Pressfotobyråns stämpel återfinns bl a i Skansens bildarkiv.

Share to