Högfors bruk (Bruk)

Högfors är en bruksort i Ljusnarsbergs kommun. Informationen är knapphändig, men enligt uppgift ska järnbruket här ha anlagts 1766 och lagts ned 1955.

Share to