Har du tenkt på hvem som lager potetgullposene? Emballasje med fargetrykk hører til 1900-tallets største nyskapinger i varehandelen. For plastfabrikkene etablert etter 1950 ble trykt plastemballasje et hovedområde. I Drammen lå en av de største fabrikkene, helt til den ble lagt ned i 2012.

Initiativtaker til Transparent Emballasje var Harald Lyche i samarbeid med Carl Tybring-Gjedde og Edvin Øwre. Disse eide også bedriften sammen. I 1966 døde Harald Lyche, og de tre aksjonærene solgte alle sine aksjer til Norsk Sprængstofindustri. Fire år senere ble dette selskapet innlemmet i DYNO Industrier, noe som førte til store omlegginger på salgs- og regnskapssiden.

I 1982 ble bedriften i Nedre Eikervei kjøpt opp av det svenske konsernet Åkerlund & Rausing, som i 1991 også innlemmet nabobedriften VOPA i bedriften. I 2001 overtok det australske konsernet Amcor Flexibles som eiere, og drev bedriften frem til nedleggelsen i mai 2012.

Share to