• Brødrene Alf og Odd Sunde startet Sunco Konserves på Kampen (Brinken) i 1938. Produksjonen økte, og i 1942 flyttet fabrikken til et nytt industrilokale på Ensjø. Da disse lokalene ble for små i 1970-årene ble flere alternativer vurdert. En konkursrammet konservesfabrikk i Lærdal i Sogn ble da overtatt, og produksjonen flyttet dit.
    (Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA))

Sunde og Co. Næringsmiddelfabrikk (Selskap)

Brødrene Alf og Odd Sunde startet Sunco Konserves på Kampen (Brinken) i 1938. Produksjonen økte, og i 1942 flyttet fabrikken til et nytt industrilokale på Ensjø. Da disse lokalene ble for små i 1970-årene ble flere alternativer vurdert. En konkursrammet konservesfabrikk i Lærdal i Sogn ble da overtatt, og produksjonen flyttet dit.

Share to