Trengereid Fabrikker (Tekstilindustri)

Trengereid Fabrikker (1895–1999) var ein av dei store norske produsentane av lisser, band, snorer og strikk. Fabrikken produserte alt frå isolasjonsband og etikettar, til BH-stropper og selar. Trengereid leverte òg varer som halvfabrikat til andre bransjar: frå linning og etikettar i konfeksjon til vikleband i elektroindustrien.

I 1910 byggjer Karl Jebsen ein ny fabrikkbygning på Solheim utanfor Bergen: Karl Jebsens Baand- og Lidse-Fabrik. Denne blir seinare ei avdeling i Trengereid Fabrikker

Share to