Åländskt rederi grundat av Gustaf Erikson. Verksamheten inleddes med lastbärande segelfartyg och övergick till motordrivna lastfartyg.

Share to