Åländskt rederi med tankfartyg i trafik främst i Nordsjön och Medelhavet, samt även i Asien, Amerika och Afrika.

Share to