Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institusjon for forskning, miljøovervåkning og kartlegging i polarområdene. Instituttet er et direktorat under Miljøverndepartementet. Norsk Polarinstitutt fungerer som konsulent og kunnskapsleverandør for norske myndigheter, og er med på å sikre en best mulig forvaltning av de norske polarområdene. Polarinstituttet har forvaltningsmyndighet etter Miljøforskriften for Antarktis og Bouvetøyaforskriten. Gjennom aktiv deltagelse i nasjonale og internasjonale organer spiller Norsk Polarinstitutt en sentral rolle i arbeid innen forskning og forvaltning. Totalt har instituttet rundt 131 medarbeidere i Tromsø, i Longyearbyen og Ny-Ålesund på Svalbard og Dronning Maud Land i Antarktis. Norsk Polarinstitutts bildesamling dokumenterer i hovedsak norsk aktivitet i polarområdene. Områder som Alaska, Bjørnøya, Frans Josefs Land, Grønland, Jan Mayen, Island, Novaja Semlja, Svalbard, det Antarktiske kontinent, Bouvetøya, Peter I øy, Sydgeorgia, Sydshetland og Sør-Sandwich er representert i fotosamlinga. (Kilde: http://npweb.npolar.no/organisasjon/norskpolarinstitutt)

Share to