Foto Edvardsen

Hilma og Einar Edvardsen etablerte sin fotoforretning i 1939. Den er fra 1977 videreført av sønnene Arne og Knut Edvardsen under navnet Foto-Edvardsen A/S. I løpet av 1970-årene spesialiserte forretningen seg på repro-arbeid, bl.a. for bygdeboknemda og museumsutvalget. Foto-Edvardsen hjalp også til med å bygge opp den fotosamling som nå utgjør Sør-Varanger Museums billedarkiv. Deres store interesse for å bevare eldre fotoutstyr gjør at Sør-Varanger Museum i dag kan vise en av de største samlinger av fotoapparater som fins i Norge. Virkested: 1940-0000: Kirkenes

Share to