Länshemslöjdsföreningen i Värmland är en ideellt arbetande förening som verkar för att bevara gamla hantverkstraditioner och genom kurser och återkommande evenemang föra dem vidare till nya generationer. Föregångare var Föreningen Värmlands Hemslöjd som bildades 1908 och som från 1911 drev en butik i Karlstad till vilken slöjdare lämnade in alster för försäljning. När allt fler slöjdare öppnade eget gick Värmlands hemslöjd 1990 i konkurs. Föremål och verksamhet ärvdes av Länshemslöjdsföreningen som bildats 1986. Namnet Värmlands Hemslöjd köptes av en privatperson som driver en butik under det namnet.

Share to