• 00.00:  Mor kom fra Usen og far fra Trøan, bygde gården i 1918. 01.00: historien til gården. Flovollen er opprinnelig høstsetra til Storstuen. 04.25: setring på Tjurudalsvollen før de fikk setra på Flovollen. Holvollen ble brukt som vårseter, før de flytta de til Tjurudalen da de begynte med slåtten. 05.28: Stedsnavn, som Engvollen. 07.00: utmarksslått, Åsta sin familie drev ikke så mye med utmarksslått, men hun var med og hjalp til på Åmovollen 07.50: stedsnavn, snakker om gamle ferdselsveger, voller og løer som Strypvollen, Myrengløa, Åmoløa, Engesletta med løe, Flovollveien, gamle skarvdalsveien. 14.45: stedsnavn i Skarvdalen, som Vollvollen, Nystuvollen, Engevollen, Storstuvollen. Åsta sin familie eide Trøvollen og Utistuvollen. 17.15: mosetaking inn mot Langtjønna og Litldjupsjøen. Mosekjøring, veibeskrivelse. 19.50: far var ivrig jeger, jakta fugl og rev. 21.11: besetningen på gården var på 5-6 kuer, noen sauer og noen geiter og en hest. De hadde ikke plass til flere. 22.00: potetjord, og andre åkerlapper. 24.30: fisking i elva, far fiska hver søndag. Da det var flom, satte de garn på jordet. Det var bra med fisk. Far til Åsta var en iherdig bærplukker. 25.15: mor var på setra og etter hvert tok Åsta over. 26.35: diskuterer stedsnavn. 28.00: hesteslipp. 29.00: det er mye som blir borte når setrene blir borte. 29.30: to gode historier fra budeielivet. 35.00: Historie fra krigen. 35.30: Telefonlinja. 37.40: diskuterer stedsnavn. 39.10: skolegang, Åsta gikk 3 år på den lokale skolen, som i dag er nedlagt. 41.30: gamle veier og stier. 45.40: utmarksbeite, hvor dyra gikk på utmarksbeite på setra. 46.20: vilt (elg, hjort, rein, rådyr) på setra. 47.45: rovvilt
  • 00.00:  Mor kom fra Usen og far fra Trøan, bygde gården i 1918. 01.00: historien til gården. Flovollen er opprinnelig høstsetra til Storstuen. 04.25: setring på Tjurudalsvollen før de fikk setra på Flovollen. Holvollen ble brukt som vårseter, før de flytta de til Tjurudalen da de begynte med slåtten. 05.28: Stedsnavn, som Engvollen. 07.00: utmarksslått, Åsta sin familie drev ikke så mye med utmarksslått, men hun var med og hjalp til på Åmovollen 07.50: stedsnavn, snakker om gamle ferdselsveger, voller og løer som Strypvollen, Myrengløa, Åmoløa, Engesletta med løe, Flovollveien, gamle skarvdalsveien. 14.45: stedsnavn i Skarvdalen, som Vollvollen, Nystuvollen, Engevollen, Storstuvollen. Åsta sin familie eide Trøvollen og Utistuvollen. 17.15: mosetaking inn mot Langtjønna og Litldjupsjøen. Mosekjøring, veibeskrivelse. 19.50: far var ivrig jeger, jakta fugl og rev. 21.11: besetningen på gården var på 5-6 kuer, noen sauer og noen geiter og en hest. De hadde ikke plass til flere. 22.00: potetjord, og andre åkerlapper. 24.30: fisking i elva, far fiska hver søndag. Da det var flom, satte de garn på jordet. Det var bra med fisk. Far til Åsta var en iherdig bærplukker. 25.15: mor var på setra og etter hvert tok Åsta over. 26.35: diskuterer stedsnavn. 28.00: hesteslipp. 29.00: det er mye som blir borte når setrene blir borte. 29.30: to gode historier fra budeielivet. 35.00: Historie fra krigen. 35.30: Telefonlinja. 37.40: diskuterer stedsnavn. 39.10: skolegang, Åsta gikk 3 år på den lokale skolen, som i dag er nedlagt. 41.30: gamle veier og stier. 45.40: utmarksbeite, hvor dyra gikk på utmarksbeite på setra. 46.20: vilt (elg, hjort, rein, rådyr) på setra. 47.45: rovvilt
    Photo: Anno Musea i Nord-Østerdalen
    (Copyright)

Intervju Åsta Berg Stenvoll 30.04.2001

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to