• 00.45: steinbrudd, rundt 1950, steinbrudd flere plasser. 04.05: den nye setersjøveien (over Langhaugen), planlegging og utbygging, veien er bygd på dugnad. Ble ferdig ca. i 1918. Utfyllende beskrivelse over hvor den gikk. 08.00: snakker om stedsnavn og gir personbeskrivelser av samtlige (som Solan). 18.20: Om setring, setrene til «Mosengtrøa», Østgårdene hadde seter i Åsheim. Vanlig å flytte den 4. august, eller 25. august dersom det var slått i området (hvert 2. år). Var lenge i setra, men uvanlig å være lenger enn 20.september. 21.50: fisk, klekkeriet var bygd før krigen. Rogn ble tatt i Sætersjøen, og yngelen ble satt ut i Settesjødamen. 26.40: planlegger restaurering av veier og snakker om gamle veier. 30.10: Om forskjellige «gjeler», og hvor de gikk. 33.40: snakker om hvor forskjellige gårder hadde setrene sine.  47.45: vinterveigjeler. 48.40: om Øyvind Sæterhaug og hans familie. 58.15: slekta til Alf Kåsen. 59. 20: Øyvind Sæterhaug. 01.01.01: Tuvengen og Hogstgjelten. 01.03.01: historier om Ingolf Tuvengen. 01.09.45: matvaner under utmarkslåtten, type mat de hadde med seg (tjukkmjølk, «samlagtbrød/ flatbrød», «spekekjøtt» og «spekeflesk», brunost, gammelost, var vanlig, varm middag var ikke vanlig, kaffe ble kokt), et slåttelag var som regel to menn og en kvinne. 01.14.00: kløving med hest, var ikke vanlig. 01.18.00: utmarksslått, om forskjellige plasser de slo. 01.18.45: matvaner under mosekjøring. 10.19.25: Nyengbua. 01.20.45: mosekjøring, andre buer som ble brukt under mosekjøring, veivalg, overnatting, noen gode historier fra mosekjøring. 01.35.00: kjøring med hest til og fra gruva
  • 00.45: steinbrudd, rundt 1950, steinbrudd flere plasser. 04.05: den nye setersjøveien (over Langhaugen), planlegging og utbygging, veien er bygd på dugnad. Ble ferdig ca. i 1918. Utfyllende beskrivelse over hvor den gikk. 08.00: snakker om stedsnavn og gir personbeskrivelser av samtlige (som Solan). 18.20: Om setring, setrene til «Mosengtrøa», Østgårdene hadde seter i Åsheim. Vanlig å flytte den 4. august, eller 25. august dersom det var slått i området (hvert 2. år). Var lenge i setra, men uvanlig å være lenger enn 20.september. 21.50: fisk, klekkeriet var bygd før krigen. Rogn ble tatt i Sætersjøen, og yngelen ble satt ut i Settesjødamen. 26.40: planlegger restaurering av veier og snakker om gamle veier. 30.10: Om forskjellige «gjeler», og hvor de gikk. 33.40: snakker om hvor forskjellige gårder hadde setrene sine.  47.45: vinterveigjeler. 48.40: om Øyvind Sæterhaug og hans familie. 58.15: slekta til Alf Kåsen. 59. 20: Øyvind Sæterhaug. 01.01.01: Tuvengen og Hogstgjelten. 01.03.01: historier om Ingolf Tuvengen. 01.09.45: matvaner under utmarkslåtten, type mat de hadde med seg (tjukkmjølk, «samlagtbrød/ flatbrød», «spekekjøtt» og «spekeflesk», brunost, gammelost, var vanlig, varm middag var ikke vanlig, kaffe ble kokt), et slåttelag var som regel to menn og en kvinne. 01.14.00: kløving med hest, var ikke vanlig. 01.18.00: utmarksslått, om forskjellige plasser de slo. 01.18.45: matvaner under mosekjøring. 10.19.25: Nyengbua. 01.20.45: mosekjøring, andre buer som ble brukt under mosekjøring, veivalg, overnatting, noen gode historier fra mosekjøring. 01.35.00: kjøring med hest til og fra gruva
    Photo: Anno Musea i Nord-Østerdalen
    (Copyright)

Intervju Tore Østgårdstrøen 05.01.2005

Add a comment or suggest edits

Order this image

Share to