• 00.00: forteller om første elgen han så rundt 1920. 02.00: utmarksslått. 03.45: utmarksbeiting og setring, flytting av dyra var avhengig av når slåtten skulle foregå, enten 4. august eller den 24. august. De slo slåtten før dyr ble flytta hit. 04.35: skogsfuglbestanden rundt 1920 og etter krigen. 05.20: jakt på skogsfugl. Sverre jakta mest rype. 06.00: Engebua, Nyengbua. 07.30: mosetaking, hvor og hvem. 10.30: bruk av Nyengbua, på det meste lå det 19 mann her. 11.40: Rypejakt og rypebestanden på forskjellige fjell og rabber. 14.00: løer og slåtter. 16.20: steinbrudd, Utistu og noen fler som drev. 17.15: rypejakt i Vangrøftdalen. 24.20: Bekketrøbua, lå ved Skitjønna, borte i dag. 25.30: elgjakt. 25.44: fiske i Sandbekken og andre bekker. 28.20: bjørnehi. 29.20: om ei gammel løe. 30.20: gamle ferdselsveger. 34.00: jakt og fiske, rypejakt, "flekkjakt", dagsfangster. 43.00: historien om profeten, harejeger. 43.30: store rypeår, utsetting av rypesnarer (begynte før jul) og fredning av rype. 52.30: gamle stedsnavn. 58.30: slåttelivet, slo om morgenen, også var det å rake senere på dagen. Kunne være vanskelig å få til godt høy. 1.00.00: bestanden av rein, elg og rype. Historien om første gang han så rein. 1.03.00: jakt, arbeid og restaurering av Østli.
  • 00.00: forteller om første elgen han så rundt 1920. 02.00: utmarksslått. 03.45: utmarksbeiting og setring, flytting av dyra var avhengig av når slåtten skulle foregå, enten 4. august eller den 24. august. De slo slåtten før dyr ble flytta hit. 04.35: skogsfuglbestanden rundt 1920 og etter krigen. 05.20: jakt på skogsfugl. Sverre jakta mest rype. 06.00: Engebua, Nyengbua. 07.30: mosetaking, hvor og hvem. 10.30: bruk av Nyengbua, på det meste lå det 19 mann her. 11.40: Rypejakt og rypebestanden på forskjellige fjell og rabber. 14.00: løer og slåtter. 16.20: steinbrudd, Utistu og noen fler som drev. 17.15: rypejakt i Vangrøftdalen. 24.20: Bekketrøbua, lå ved Skitjønna, borte i dag. 25.30: elgjakt. 25.44: fiske i Sandbekken og andre bekker. 28.20: bjørnehi. 29.20: om ei gammel løe. 30.20: gamle ferdselsveger. 34.00: jakt og fiske, rypejakt, "flekkjakt", dagsfangster. 43.00: historien om profeten, harejeger. 43.30: store rypeår, utsetting av rypesnarer (begynte før jul) og fredning av rype. 52.30: gamle stedsnavn. 58.30: slåttelivet, slo om morgenen, også var det å rake senere på dagen. Kunne være vanskelig å få til godt høy. 1.00.00: bestanden av rein, elg og rype. Historien om første gang han så rein. 1.03.00: jakt, arbeid og restaurering av Østli.
    Photo: Anno Musea i Nord-Østerdalen
    (Copyright)

Intervju Sverre Engan 25.11.1998

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to