• 00.00: om Simen Berget. Jobbet på Strømmen mekk verksted i tre år, og forteller om denne tiden. 04.30: utmarksslått, Simen var med i utmarksslåtten som de hadde i Tjurudalen og forklarer arbeidsmetoden de brukte. 08.50: mosetak, Simen forteller om da han var med i på moseplukking, men det var far som tok seg av mosekjøringa. Forteller hvor de tok mose, om hesten, om utstyr, overnattingsplasser. 14.00: skogsarbeid, Simen har jobbet mye med skogsarbeid for forskjellige folk. 17.20: fisk og fiske, forteller om forskjellige fiskevann han har fisket i. 18.00: mink. 18.50: om bever og oter. 19.50: fortsetter å fortelle om fisk og fiske og om forskjellige fiskevann de har fisket og satt garn i. 24.00: en historie fra isfiske. 26.36: møte med samene på fjellet. 28.45: livet på gården og oppbygging og restaurering av hus. Skigåing og farting i fjellet. 32.45: rypejakt, snakker om jegere i bygda. 34.45: utmarksslått, snakker om hvor «Brattåsen» slo, han lagret høyet i høystakk (forklarer hvordan dette ble gjort). Simen og familien hadde for liten plass inne for å lagre høy, så de lagret det i høystakk ute. 37.15: om hest på gården, fikk tak i hest i 1946, før det måtte man låne. Snakker om skog, og vedhogst før og nå. 43.20: fisk og fiske. 47.00: fritidsaktiviteter, forteller fra barndommen. 50.45: kulderekorden på -52 grader, og de kalde vintrene under krigen. 53.45: forteller om da han ble konfirmert i 1944, konfirmasjonsforberedelser, selskapet, gudstjenester (gikk på ski til kirka den 28. mai).  1.01.45: historier fra mosekjøring. 1.03.25: militæret i 1949, 9 år i garden, på rekruttskolen på Evjemoen. Forteller fra en leteaksjon på Nordseter. 1.10.30: arbeid etter militæret. 1.11.30: skirenn ved «Berga» og sjukdom i bygda. 1.14.30: om gårdsdriften og traktor. Josef fra Tolga var den første som kjørte traktor på denne gården. Snakker også om forskjellige folk i bygda som hadde traktor, og forskjellig arbeid som folk tok på seg. 1.21.00: gamle ferdselsveger. 1.21.35: om setring (starta ikke før 1952), seterflytting og melketransport. 1.24.00: om elva, badeplass, gjengroing og «tørrsommeren» i 1947. 1.28.25: antall sau i fjøset, lemming, paring og tap. 1.31.40: om helsa til Simen, fikk illebefinnende og skadet skuldra.
  • 00.00: om Simen Berget. Jobbet på Strømmen mekk verksted i tre år, og forteller om denne tiden. 04.30: utmarksslått, Simen var med i utmarksslåtten som de hadde i Tjurudalen og forklarer arbeidsmetoden de brukte. 08.50: mosetak, Simen forteller om da han var med i på moseplukking, men det var far som tok seg av mosekjøringa. Forteller hvor de tok mose, om hesten, om utstyr, overnattingsplasser. 14.00: skogsarbeid, Simen har jobbet mye med skogsarbeid for forskjellige folk. 17.20: fisk og fiske, forteller om forskjellige fiskevann han har fisket i. 18.00: mink. 18.50: om bever og oter. 19.50: fortsetter å fortelle om fisk og fiske og om forskjellige fiskevann de har fisket og satt garn i. 24.00: en historie fra isfiske. 26.36: møte med samene på fjellet. 28.45: livet på gården og oppbygging og restaurering av hus. Skigåing og farting i fjellet. 32.45: rypejakt, snakker om jegere i bygda. 34.45: utmarksslått, snakker om hvor «Brattåsen» slo, han lagret høyet i høystakk (forklarer hvordan dette ble gjort). Simen og familien hadde for liten plass inne for å lagre høy, så de lagret det i høystakk ute. 37.15: om hest på gården, fikk tak i hest i 1946, før det måtte man låne. Snakker om skog, og vedhogst før og nå. 43.20: fisk og fiske. 47.00: fritidsaktiviteter, forteller fra barndommen. 50.45: kulderekorden på -52 grader, og de kalde vintrene under krigen. 53.45: forteller om da han ble konfirmert i 1944, konfirmasjonsforberedelser, selskapet, gudstjenester (gikk på ski til kirka den 28. mai).  1.01.45: historier fra mosekjøring. 1.03.25: militæret i 1949, 9 år i garden, på rekruttskolen på Evjemoen. Forteller fra en leteaksjon på Nordseter. 1.10.30: arbeid etter militæret. 1.11.30: skirenn ved «Berga» og sjukdom i bygda. 1.14.30: om gårdsdriften og traktor. Josef fra Tolga var den første som kjørte traktor på denne gården. Snakker også om forskjellige folk i bygda som hadde traktor, og forskjellig arbeid som folk tok på seg. 1.21.00: gamle ferdselsveger. 1.21.35: om setring (starta ikke før 1952), seterflytting og melketransport. 1.24.00: om elva, badeplass, gjengroing og «tørrsommeren» i 1947. 1.28.25: antall sau i fjøset, lemming, paring og tap. 1.31.40: om helsa til Simen, fikk illebefinnende og skadet skuldra.
    Photo: Anno Musea i Nord-Østerdalen
    (Copyright)

Intervju Simen Berget 06.02.2004

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to