• Löfgren og Elmes iscenesatte et direkte sammenstøt mellom musikk og materie ved å prege lyd som sådan på byggverket, for på den måten å skape et indeksialt tegn på musikk ved å overføre den direkte til betongen, uten å gå via et tredje og medierende element. Lyd og bygning smelter sammen. Verkets tittel "Hyperouvertyr" kan forstås som en en slags kortfattet operahistorie. En video av handlingen ligger ute på operautsmykningens hjemmeside.

I alt 13 velkjente operaouverturer ble lagt over hverandre og komprimert digitalt til en hyperouvertyr. Lyden ble sendt gjennom en spesialkonstruert høytaler mot våt betong. Den performative handlingen er integrert i gulvet i foajeen, og danner startpunktet for omvisningene i operahuset
    Photo: Isaksen, Trond A. / Kunst i offentlige rom

Hyperouvertyr

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to