Photo: Johnsen, Bjørn / Sigdal Museum

Friluftsmuseet i Prestfoss

Friluftsmuseet er den eldste delen av Sigdal Museums anlegg. Det ble påbegynt på 1930-tallet og åpnet for publikum i 1945. Den gang bestod anlegget av kun to bygninger: våningshuset fra Vestre Eikje og stua fra Øvre Bergan. I dag rommer friluftsmuseet 13 antikvariske bygninger, samt et magasin- og utstillingsbygg fra 1979. Husene er flyttet til museet fra ulike gårder i Sigdal og Eggedal.

Anlegget er utformet som et førindustrielt gårdstun med våningshus, bryggerhus, smie, bruksbygninger og seterbu. Kjernen i anlegget er det store våningshuset fra Vestre Eikje. Det er knyttet flere sagn til huset og byggherren, «Eikjelensmannen» Knut Larsen Eikje (c.1749–1810). De fleste bygningene er fra 17- og 1800-tallet. Den eldste er låven fra Nordre Støvern, som kan være bygget helt på slutten av 1500-tallet.

På 1870-tallet var Sigdal Nikkelverk i drift på tomta hvor friluftsmuseet nå ligger. Slagghaugen fra nikkelverket er fremdeles synlig i skråningene mot elva.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to