Photo: Langø, Dag Asle / Trondheim kunstmuseum

Samlingsmontering 2019-2022

Trondheim kunstmuseum ble stiftet i 1997, og samme år ble Trondhjems Kunstforenings samling gitt i gave til museet, sammen med bygningen fra 1930. Begge har siden vært i museets forvaltning, og utvikling. Trondhjem Kunstforenings historie strekker seg helt tilbake til 1845, da den ble grunnlagt etter samme modell som Christiania Kunstforening (siden Oslo Kunstforening) i 1836 og Bergen Kunstforening i 1838. Maleren og professoren J. C. Dahl (1788-1857)var initiativtaker til at Norge, som nylig hadde blitt en selvstendig nasjon med egen grunnlov, også skulle ha visningssteder for kunst. Tidligere hadde norske malere vært nødt til å bosette seg i utlandet, bl. a. i København og Düsseldorf, for å kunne leve som malere. Kunstforeningstanken ble utviklet på kontinentet, i kjølvannet av industrialismen og det fremvoksende borgerskapets økende velstand.

Med en økende nasjonsbevissthet fulgte en intensjon om å bygge nasjonale kunstsamlinger. I Oslo ble Nasjonalgalleriet stiftet i 1837, Bergen Kunstforening etablerte sin samling i 1838, og i Trondheim ble det første verket til samlingen innkjøpt i 1867. Visningsstedene og samlingene la grunnlaget for at norske kunstnere kunne etablere kunstnervirke i sitt eget land. For folket spilte samlingene en viktig rolle i styrkingen av nasjonalfølelsen. Gjennom kunsten skulle det norske folk tilegne seg dannelse og historiebevissthet, kjenne stolthet for eget land, og tilhørighet.

Siden 1845 har det skjedd enorme forandringer i kunsten og i samfunnet. Dette gjenspeiles i samlingen, hvor norsk gullalder, mellom- og etterkrigstid og samtidskunst er særlig godt representert. Den er bygget gjennom innkjøp, ved hjelp fra fond og legater, private og offentlige gaver og donasjoner. Trondheim kunstmuseums samling utvikles fortsatt og har fremdeles som mål å avspeile historien og samtiden.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to