• Utställning om vad industrialiseringen av Sverige (och norge) kunde åstadkomma.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Nordiska industri- och slöjdutställningen (1896)

Utställning om vad industrialiseringen av Sverige (och norge) kunde åstadkomma.

Share to