Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom

Norsk helsearkiv

I nybygde, høgteknologiske Norsk helsearkiv på Tynset står digitalisering i fokus. Dette er staden der alle norske pasientjournalar skal bli digitalisert. Det nye arkivet blir eit sentralt ledd i vårt kollektive helseminne ved at dei eldre, bevaringsverdige pasientarkiva blir gjort tilgjengelege for forskarar og pårørande.

I staden for å reflektere over det teknologiske arbeidet som finn stad her, valde kunstnaren å rette søkelyset på sjølve dokumentasjonen, den som fortel om levd liv.

Eg var meir opptatt av kva informasjonen eigentleg handlar om. Sjukdommar og død. Slik kom tanken om å få noko levande inn i bygget, seier Signe Solberg.

«Livet» i Solberg sine installasjonar handlar primært om metalloverflater som endrar seg over tid, og om lyset som blir reflektert i blankt, rustfritt stål.

Kunstprosjektet til Norsk helsearkiv har fått plass i dei delane av bygget som dei tilsette og besøkande oppheld seg i. Verka er montert på den monumentale betongveggen i korridoren i første etasje â€â€œ også godt synleg frå andre etasje â€â€œ og i vestibylen. I det 2500 kvadratmeter store bygget er det lagt vekt på reine materiale. Tre, betong og vindaugsflater dominerer.

I himlingen i korridoren sørger overlys for at det kjem dagslys ned på hovuddelen av den todelte installasjonen Follow Rivers (1). Den består av 32 patinerte former av koppar i blå og grøne tonar og fire former i blankglødd rustfritt stål. Formene endrar uttrykk avhengig av kva for årstid og tid på døgnet ein ser dei. Metallet er patinert over tid slik at det har oppstått ulike valørar i farge og struktur. Dei blanke delane fungerer som speglar og reflekterer lyset i rommet.

Den andre delen av installasjonen, Follow Rivers (2), er montert i vestibylen og består av fire patinerte former i cortenstål og tre former i rustfritt stål. Cortenstålet har fått patinaen sin frå saltvatn og nedbør.

Signe Solberg (f. 1985) har mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, (2006-2011) ved fakultet for visuell kunst. Ho har hatt separatutstillingar ved Vigeland-museet, Galleri Format Oslo og Bomuldsfabriken Kunsthall, og har deltatt på gruppeutstillingar ved mellom anna Galleri F15, Gustavsberg Konsthall, Les Docs i Paris og Sørlandet Kunstmuseum. Signe Solberg har dessutan produsert eit offentleg kunstprosjekt ved nye Kirkenes sykehus (2017) og er kjøpt inn av Froland kommune, Bomuldsfabriken Kunsthall og Norges Bank.--

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to