Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom

Konkurransetilsynet

Jorunn Hancke Øgstads abstrakte malerier befinner seg innenfor en digital billedforståelse til tross for de er malt for hånd.

De to arbeidene til Konkurransetilsynets ankomstsone består av et større maleri i fem deler og en serie på fem mindre, malte skulpturer.

Maleriets fem deler er montert tett til én samlet komposisjon, der tekstilfarger flyter i hverandre tilsynelatende fritt og ukontrollert, og strøk og former syns å følge en mal. Kombinasjonen av de frie, maleriske gestene og de reproduserbare sjablongformene, som ligger i ulike lag over og under hverandre, inneholder motstridende tendenser mellom det reproduserbare og det autentiske. Det kan skape en viss forvirring og reiser samtidig spørsmål om ekthet. Er det ene uttrykket mer autentisk enn det andre?

Fargeholdningen er i hovedsak lette sjatteringer i turkis, beige og varme pasteller, mens flere områder av lerret står urørte. Komposisjonens avgrensinger i flaten, brutte rammer og hentydninger til vinduer, stykker delvis opp billedflaten og antyder et inne og et ute.

De fem mindre skulpturene er montert på granittsokler og plassert på eikehyller i de vertikale vindusnisjene på motsatt side av veggen med maleriet. Skulpturene har to malte sider med ulike motiver. Hver side skinner delvis gjennom til den motstående, avhengig av belysningen i rommet og lyset fra utsiden. Motivene er abstrakte, amorfe former som flyter og fletter seg i hverandre og fargene er kraftigere. Mens dialogen mellom figur og bakgrunn er tydelig i det veggbaserte maleriet, oppløses den her.

Det vertikale formatet i vindusnisjene som vi også finner i maleriets formater, blir i skulpturene en konkret ramme for den utflytende formen. De to verk samles dermed omkring en indre formlogikk.

Jorunn Hancke Øgstad (1979) har sin billedkunstutdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo og Listaháskóli Íslands (LHI), Reykjavik, Island. Hun har også studert film på European Filmcollege (EFC) Ebeltoft, Danmark. Dette er hennes første oppdrag for KORO.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to