Photo: Skien kommunes kunstsamling

Lunde barneskole

Lunde barneskole i sin opprinnelige form stod ferdig i 1957. Skolen var den gang banebrytende i sin utforming hvor en ny pedagogikk kom til uttrykk, og var et skolebygg utformet på barnas premisser. Den opprinnelige skolebygningen ble fredet av Riksantikvaren i 2009 og omtales som S-bygget.

Nytt hovedbygg for barneskolen ble bygget i 2012 ved siden av S-bygget. Lunde barneskole er Skiens eneste sentrumsskole, og en flerkulturell skole, representert med mer enn 35 nasjoner og en egen velkomstklasse for blant annet nyankomne flyktninger. Språk og kommunikasjon står i fokus.

I anledning bygging av ny hovedbygningen for Lunde barneskole ble det igangsatt et kunstprosjekt hvor 1% av byggekostand for skolen ble avsatt til kunst. Jorunn Steffensen var kunstkonsulent.

Share to