Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Høgskolen i Østfold Remmen, kontorbygg

Kunstnarane Inga Sund Hofset og Linda Lerseth utforskar visuelt det grunnleggjande omskiftelege ved tilværet.

I samband med at H¿gskolen i ¿tfold si avdeling p¿emmen i Halden er utvida med ei ny kontorfl¿y, er det kj¿pt inn m¿ri av Inga Sund Hofset og skulpturar av Linda Lerseth.

Seks m¿ri fr¿nga Sund Hofset (NO) sin serie Shifts (2017) utforskar havet som motiv. Tittelen viser til det skiftande b¿ i utsj¿den til havet og i korleis opplevinga av m¿ria kan variere avhengig av n¿ein passerer dei. Uttrykket i m¿ria er abstrakt. Det er som om m¿ngsstr¿ka finn sine eigne vegar over lerretet og innimellom insisterer p¿ vere berre m¿ng p¿i todimensjonal flate. Dei ulike bl¿nane vekslar mellom det symboltungt figurative og det ekspressivt abstrakte.

Ogs¿rbeida til Linda Lerseth (NO) tematiserer at alt rundt oss er i konstant endring. I dei to skulpturane som er kj¿pt inn til h¿gskulen, har ho tatt utgangspunkt i at det p¿olekyl¿ niv¿kjer ei utskifting av partiklar mellom alle flater og materiale som er i kontakt med kvarandre.

I prosessen med verket "Usurped Composition: Landscape, Flowers, Lemon" (2017) har kunstnaren plassert ei samling objekt p¿t¿later for s¿ helle p¿altvatn og eddik. Over tid har objekta rusta fast og etterlate avtrykk i platene.

Ogs¿ skulpturen "Ensnared Surrogate 1" (2017) er fargar og struktur blitt til som f¿lgje av kjemiske reaksjonar mellom objekt og underlag. I tillegg heng avst¿ypingar av andre objekt i lenkjer mellom slanke stenger. Skulpturen har eit leike og musikalsk uttrykk som gir hint til b¿ barnehagel¿rutdanninga og musikkavdelinga ved h¿gskulen. Bruken av kjemiske reaksjonar som oppst¿i m¿ter mellom ulike material kan ein ¿g knyte til at h¿gskulen forandrar og set sitt preg p¿tudentane gjennom utdanning og sosiale m¿te.

Inga Sund Hofset (f. 1983) og Linda Lerseth (f. 1984) har begge mastergrad fr¿unstakademiet i Oslo og bur i Oslo.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to