Høgskolen i Østfold Remmen, kontorbygg

Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

KORO har starta kunstprosjekt i eit nytt kontorbygg ved Høgskolesenteret i Halden.

H¿gskolen i ¿tfold blei oppretta i 1994 etter ei samansl¿g av fem h¿gskular i ¿tfold fylke. Drifta er delt mellom studiestadene Fredrikstad og Halden.

H¿gskolesenteret i Halden, som stod klart p¿emmen i 2006, skal no f¿it nytt kontorbygg. Det blir 1016 m2 stort og skal romme om lag 50 nye kontor samt m¿terom og fellesareal.

I tillegg til avdelingar for l¿rutdanning, informasjonsteknologi, ¿konomi, spr¿og samfunnsfag rommar H¿gskolesenteret i Halden ogs¿ellesadministrasjonen for H¿gskolen i ¿tfold. 3600 studentar og rundt 215 tilsette har sitt daglege virke i undervisingslokala p¿emmen, og p¿runn av tidlegare og forventa vekst i aktiviteten er det behov for fleire kontorplassar.

Det nye bygget vil bli oppf¿rt over kantina p¿en eksisterande studiestaden.

Det er sett av 300 000 kr til kunstprosjekt i bygget, som skal st¿erdig i januar 2018.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to