Haakonsvern orlogsstasjon

Photo: Momentum Arkitekter AS / Kunst i offentlige rom

Til helikopterdetasjementet og det nye administrasjonsbygget for Forsvarets logistikkorganisasjon er det avsatt henholdsvis 150 000 og 455 000 kroner til kunst, og byggeprosjektene er forventet ferdigstilt ved utgangen av 2015. Til etableringen av det nye administrasjonsbygget og flerbrukshallene til Marinejegerkommandoen er det avsatt 650 000 kr til kunst, og byggearbeidene skal v¿ ferdige i juli 2017.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to