Skipsportrett

Photo: Bergens Sjøfartsmuseum

Bergens Sjøfartsmuseums malerisamling bygger på en samling skipsportrett deponert fra Bergens Skipperforening. I etterkant av Bergensutstillingen i 1898 ønsket Skipperforeningen å opprette et galleri med gamle skutemalerier. De gikk aktivt ut for å bygge opp en samling, og annonserte etter malerier i byens aviser. Året etter utga foreningen en katalog med 94 malerier. I dag består Bergens Sjøfartsmuseums malerisamling av rundt 900 objekter. Mange av skipsportrettene finnes i museets faste utstillinger.

Et skipsportrett er en malt avbildning av et fartøy som har eksistert. Bildene ble stort sett produsert i perioden 1814-1914. Innen sjangeren skipsportrett er det mange elementer som går igjen. Skipet ble vist fra siden, som regel med full seilføring. Informasjon om skipets navn, hjemmehavn og kaptein ble ofte skrevet på bildet. Bildet skulle inneholde så mye informasjon om skipet som mulig, og gi en korrekt framstilling av skipet. Samtidig skulle det framstilles i så fordelaktig tilstand som mulig, derfor ser du sjelden lappete seil eller maling som skaller av på et skipsportrett.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to