Setermoen leir, undervisningsbygg og ledelsesbygg

Photo: Jenny-Marie Johnsen / Kunst i offentlige rom

Undervisnings- og ledelsesbygget i Setermoen leir er på ca. 5000 kvm og inneholder primært cellekontorer og undervisningsrom, samt operasjons- og ledelsesfunksjoner.

KOROs oppnevnte kurator for oppdraget, Jenny-Marie Johnsen, har utarbeidet en kunstplan i dialog med mottakerne og øvrige involverte. Det er besluttet å anvende bygningens høyloftede inngangsparti til et større kunstverk som skal henge fritt fra himlingen i taket.

Share to