Jørstadmoen leir, kontorbygg CIS TG og bortdettingsarkiv

Photo: Forsvarsbygg / Kunst i offentlige rom

I Jørstadmoen leir er et nytt kontorbygg for leirens administrasjon ferdigstilt. KORO er igang med å realisere et kunstprosjekt for det nye bygget.

Militærbasen til Forsvaret på Jørstadmoen ligger åtte kilometer fra Lillehammer. De største avdelingene på basen er Cyberforsvaret, Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling (CYFOR CKT), Forsvarets arkivtjeneste og Forsvarets sikkerhetsavdeling. I alt er det rundt 360 ansatte på basen. I tillegg kommer om lag 120 studenter ved Forsvarets ingeniørhøgskole og soldater i vakt- og sikringstjeneste.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to