"Den er drøy og billig og skummer lett og villig" - såpeindustri i Vest-Agder

Photo: Vest-Agder-museet

25 objects

I tidligere tider ble såpe laget av dyretalg. Men rundt 1900-tallet ble det utviklet nye kjemiske metoder som gjorde at man kunne fjerne lukt og farge, og man lærte å manipulere smeltepunktet for fett. Dermed fikk såpefabrikkene en større råvaretilgang, og kunne ta i bruk nye fettyper som for eksempel vegetabilsk olje, sildolje og hvalfett. Denne kunnskapen kan ha vært med å gi et oppsving i antall lokale såpefabrikker, i tillegg til at samfunnets syn på hygiene endret seg og behovet for såper i ulike former økte.

Walhalla sepefabrik ble grunnlagt i 1859 og var lenge Norges eldste såpefabrikk. Grunnlegger var T.C. Tønnesen som hadde lært såpekoking i Tyskland. Walhalla hadde i mange år grønnsåpe som sitt hovedprodukt, men helt fra starten av produserte de andre godluktsvarer som "Urtesæbe, Eau de Cologne, Haarolie, Pomade, Berliner- og Kongerøgelse", viser en annonse i Christianssands stiftsavis i 1859. Etter hvert ble det i hovedsak såper Walhalla produserte, av typen grønnsåpe og toalettsåper. Democura, ekstra fin Furunålsæpe, kosmetisk tjæresepe og Balder barbersåpe var noen av produktmerkene fra Walhalla sepefabrik. Walhalla produserte også kosmetikk og såper under merket "FA-WA", som Mercedes crem-sepe og Elite toalettsåpe.

Freyasdal såpefabrikk ble etablert i 1888 på området Kongsgård. Etter en brann i 1924 flyttet fabrikken lenger vest på Lund og nærmere Kristiansand sentrum. Her var det produksjon fram til 1983, da flyttet bedriften inn i nye, moderne produksjonslokaler på Fagerholdt. Her lå den frem til konkursen i 2009. Som mange såpefabrikk, var hovedproduktet grønnsåpe, men Freyasdal skal i perioder produsert det meste innen renholdsprodukter, inklusiv bonevoks, avfettingsvæsker og massasjekremer brukt av fysioterapeuter. Som en kuriositet var det i mange år grønnsåpe fra Freyasdal såpefabrikk som gjorde glattkjøringsbanene såpeglatte. Søster, Borax, Perle og Irene toalettsåpe er noen av de mange såpemerkene som ble levert fra Freyasdal.

Den tredje såpefabrikken som var lokalisert til bydelen Lund, var A.M. Andersen Sæpefabrik. Den lå like i nabolaget til Walhalla såpefabrik, og ble etablert i 1923. Gamle foto fra digitale bilder i Agder, viser det som trolig var fabrikken: En mindre, upussa, teglsteinsbygning plassert midt i et område med boliger. Fabrikken produserte grønnsåper, toalettsåper, vaskepulver og hussåper. Spec. Diamant grønnsåpe, Amans Hygea Barnesåpe og Amans Dag-Kremsåpe var blant varemerkene.

Sørlandets kemiske fabrik A/S i lå i Kronprinsens gate 7. Denne fabrikken vet vi også lite om. Men den skal ha blitt etablert i 1921 av Rolf Naglestad som senere ble disponent. Fabrikasjonen omfattet såpe,- vaske- og kjemisk-tekniske artikler.

Etter dette kan vi bevege oss lenger sør i Vest-Agder, til Mandal, og her finner vi fylkets femte såpefabrikk, Saanums Sepefabrik: Denne ble etablert i Mandal i 1923 av Einar Saanum, og var i drift fram til begynnelsen av 1960-åra. Bedriften startet i det små og vokste sakte med sikkert. I 1934 ble det på rekordtid reist ny fabrikkbygning på Nedre Malmø. Hovedproduktet den første tiden var grønnsåpe, og fabrikken hadde en kjele som rommet 13,5 tonn. Etter hvert dukket det andre typer såpe opp i sortimentet. Saanums Såpefabrikk fremstilte vaskepulver, grønnsåpe, husholdningssåpe og toalettsåpe av forskjellige typer. Merket på dette tidspunktet skal ha vært Savon. Om navnet ble valgt med tanke på å kundegrupper utenfor landet, eller fordi det franske ordet for "såpe" lød godt også hos norske forbrukere, vites ikke.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to