Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom

Kongsvinger fengsel, bygg 4

Arbeider av kunstnerne Matteo Rosa (IT/SE) og Kiyoshi Yamamoto (BR/JP) er valgt til fengselet, blant annet basert på et ønske om kunst som tematiserer migranterfaringen.

Italiensk-svenske Matteo Rosa har arbeidet med prosjektet "Migrant" i flere år. Serien, som består av håndbearbeidede sliketrykk, ble opprinnelig laget som et offentlig rom-prosjekt til den flerkulturelle bydelen Möllevången i Malmö. Prosjektet fikk mye oppmerksomhet og ble belønnet med den svenske Kunstkritikerprisen.

Arbeidene utforsker migrantenes fortellinger fra et poetisk ståsted. Rosa har i lang tid samlet inn brev skrevet av migranter fra forskjellige land til sine venner og slektninger i hjemlandene. Brevene er fra ulike tidsepoker og er skrevet på mange ulike språk, og kunstneren har skannet og bearbeidet brevene, slik at de veves sammen til abstrakte motiver. Man kan se at det er skrift, men det er umulig å lese hva som står der. Slik fremstår verkene som en form for historiske manuskripter som har blitt skrapet, radert og brukt igjen. Serien "Migrant 1-4" knytter også an til den tradisjonen med brevskriving som finnes i fengsler over hele verden, hvor brev ofte er den eneste tillatte måten å kommunisere med omverdenen.

Brasiliansk-japanske Kiyoshi Yamamoto utforsker maleriske konvensjoner spesielt knyttet til tekstilkunsten, og arbeidene hans er ofte medieoverskridende mellom vev, maleri og grafikk. Inspirasjonen er hentet både fra japanske grafikktradisjoner, brasiliansk kultur og Bauhaus-skolens modernistiske idealer. Han er særlig opptatt av jacquardveving, men arbeider også tredimensjonalt i form av installasjoner. De tre abstrakte silketrykkene av Yamamoto i Kongsvinger fengsel er rammet inn som et triptyk (tredelt motiv) og skaper både en visuell kontrast og en tematisk sammenheng til Rosas arbeider.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to