NTNU Akrinn

Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Det er gjennomført flere store kunstprosjekt for nybygget på Kalvskinnet campus. Hver på sin måte inviterer verkene til refleksjon rundt miljøspørsmål, biologiske prosesser og teknologisk utvikling.

Med Ole Lisleruds (NO) "Chi Squared" får studentene en gigantisk hjerne under føttene. Tittelen viser til formelen ved samme navn som brukes til å bestemme om det er forskjell mellom observert og forventet frekvens av to datasett. Kunstverket er et glassgulv i bygningens atrium. Over konturene av et kraftig forstørret MR-bilde av et kranium er det skrevet ulike symboler og matematiske formler. Kontrasten mellom den skannede hjernen og myldret av ligninger på glassflaten skaper en visuell dynamikk som gir inntrykk av noe uendelig, noe som peker langt inn i fremtiden.

Inge van der Drifts (NO) takhengte stålskulptur "Organisme" er plassert i vrimleområdet i inngangspartiet. På en stillfarende måte gir skulpturens organiske form assosiasjoner til mikroorganismer, selvstendige livsformer som man ikke kan se med det blotte øye, men som alt liv stammer fra. Samtidig gjør den sju meter brede skulpturen seg gjeldende i rommet i kraft av sin størrelse. Den høypolerte overflaten reflekterer bevegelser, skiftninger i lyset og arkitekturen rundt slik at skulpturen oppleves som i stadig forandring.

I verket "Re:forest" har Camille Norment og Øivin Horvei latt den gamle teglfasaden i sentralrommet bli overgrodd av subtropiske planter. I et ellers minimalistisk miljø er installasjonen som et glimt inn i et annet rom eller en annen tid. Den kan være både fortid og fremtid, øko-teknologisk symbiose eller skog som har gjenerobret landskapet.

I Teknologibygget inngår også fotoserien Eyes as Big as Plates av Karoline Hjorth og Riitta Ikonen. På byggets fasade vises videoarbeidene "7 meter" av Lars Skjelbreia, "Holograms of Ecolonia" av Carolina Jonsson samt time lapse-videoen "Cryptogami" av Christine Ödlund.

Share to