Setermoen mannskapsforlegning (Haslemoen)

Photo: Hanssen, Håvard Grimsbo / Kunst i offentlige rom

Det er avsatt 200 000 kroner til kunst i forbindelse med oppføringen av ny mannskapsforlegning på Setermoen. Kunstkonsulent Hans E. Thorsen er nå i gang med utarbeidelse av kunstplanen.

Med oppføringen av den nye mannskapsforlegningen høsten 2013 har Setermoen de forlegningene den har behov for inne i leiren. Dette innebærer at alle soldater bor sentralt med kort vei til idrett, messe, velferd og andre tilbud. Forlegningen har 192 sengeplasser i seksmannsrom med bad i tilknytning til hvert rom. Det er også bygget rom for vakthavende soldat og inspiserende befal i tillegg til TV-stue, boder, tørkerom, pusserom og tekniske rom.

1 related item

Share to