Haukeland universitetssykehus, Barne- og ungdomssjukehuset (BUS)

Photo: Helse Bergen HF / Kunst i offentlige rom

Det nye barne- og ungdomssenteret på Haukeland universitetssykehus åpner i 2016, og vil markere et tidsskille for både pasienter og ansatte. Kunsten henvender seg spesielt til de unge pasientene, og deres behov har stått sentralt i alle ledd av planleggingen.

I to nye bygg skal man samle alle tilbud innen psykiatri og somatikk til de under 18 år, noe som er et nybrottsprosjekt i Norden. Barn skal slippe å flyttes rundt for å få utredning, behandling, skolegang og aktivitetstilbud – i stedet kommer ekspertene til barnet.

Arkitektene har fra starten rettet søkelyset mot barnets behov. En barnehånd skal kunne nå opp til benker og brytere, og barnets øyehøyde er brukt til å skalere ulike flater. I de grønne hagene vil landskapsarkitekter samarbeide med kunstnere om kunstverk som barn kan ha særlig interesse av.

I adkomstrommet skal kunstnerne Miriam Sleeman (UK) og Tom Sloan (AU) lage et lysbasert kunstverk ved navn "Colour Clouds". Verket skal bidra til å skape en atmosfære av omsorg og ro i et miljø der mange ellers opplever usikkerhet eller til og med frykt. En stor ledlys-skjerm er dekket av abstrakte fargemønstre som forandres i tråd med dagslyset og sesongenes skiftninger. Fargehjulet er utviklet i samarbeid med sykehuset. Når det er fredelig i lokalet, glir de ulike fargene sakte rundt i vakre mønstre. Når man nærmer seg, vil kunstverket reagere dynamisk. Det røde skjerfet, den gule regnjakken eller bagen man holder i hånden, vil «smitte av» på kunstverket og henge i til man har gått videre, før det rolige mønsteret overtar igjen. Fargeskyene oppmuntrer til å stoppe opp et øyeblikk, undre seg og utforske.

Anne Knutsdatter Wille (NO) skal lage kunsten på både glassveggene i inngangen og ned mot svømmehallen. Hennes vare, fine blyanttegninger skal overføres på de store glassvinduene ved inngangen. Wille har latt seg inspirere av drøm, fantasi og de gamle folkeeventyrene, og tegningene vil inviterer inn i en innbydende, lekende og litt skummel verden.

Ida C. Helland-Hansen (NO) skal lage ledelinjer i gulv. I tett samarbeid med gulvleggere vil hun tilføre sykehusets korridorer et miljøskapende element som samtidig har funksjon som ledelinjer til ulike rom og avdelinger. Fargerike mønstre og former nedfelles og tilpasses øvrig gulvbeleggning. Ledelinjene vil engasjere brukerne, altså pasientgruppen av barn og unge.

Det er avsatt 22 millioner kroner til kunst ved det nye barne- og ungdomssenteret på Haukeland universitetssykehus.

5 related items

Share to