Photo: KORO / Kunst i offentlige rom

Datatilsynet

Anders Eiebakkes måkeliknende drone i Datatilsynets lokaler setter spørsmålet om overvåkning og fremtidsvisjoner på spissen.

Datatilsynets oppgave er å verne om grunnleggende individuelle rettigheter – retten til å ha et privatliv og til å hindre spredning av personlige opplysninger er det Datatilsynet som vokter over. Opphavet til idealene om at personlig informasjon skal hegnes om går helt tilbake til 1700-tallets opplysningstid, men i dagens høyteknologiske samfunn, der forholdene for å spre og samle privat informasjon i enorme omfang ligger mer til rette enn noensinne, kan disse problemstillingene sies å være høyaktuelle.

Kunstneren Anders Eiebakke har interessert seg for problematikken i lang tid. Siden 2008 har han arbeidet med droner, og gjennom årene har han utviklet en egen, måkeliknende flygende drone med kamera. En av Eiebakkes dronemåker henger nå fra taket i trappeløpet hos Datatilsynet. Kunstprosjektet omfatter i tillegg en videoinstallasjon som viser et landskap måken flyr over, fotografier, tekniske tegninger, flytekniske data samt kunstnerens første måkeskisse fra 2007. Selv sier Eiebakke at det pågående arbeidet med de måkeliknende dronene er et poetisk og maktkritisk prosjekt, og en kommentar til den pågående konflikten mellom sivilsamfunnet og militær sektor om definisjonsmakt, kontroll og tilgang til luftrom.

I dag er den offentlige diskusjonen om overvåkingsproblematikk generelt, og oppmerksomheten rundt droner spesielt, utgangspunkt for både skrekkscenarioer og fremtidsvisjoner innen transport, kommunikasjon og nye brukergrensesnitt. Droneteknologi kan ses som et eksempel på en situasjon hvor teknologien både representerer problemstillinger som overvåking og maktutøvelse, men hvor tilgang på teknologi også gir nye muligheter og tilgang på en ny, avansert infrastruktur.

Anders Eiebakke (f. 1970) er utdannet billedkunstner fra Statens kunstakademi. Han har stilt ut internasjonalt siden 1996, og har også fungert som gallerist, kurator, kunstkritiker og undervist ved en rekke kunstinstitusjoner. Hans første offentlige presentasjon av måkedroner var i et verk vist under Manifesta 8 i 2010.

Kunstprosjektet er ett av ti i tildelingsrunde 8 under kunstordningen LES, som er rettet mot statlige etater i private leiebygg og eldre statsbygg.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to