Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom

Statped sørøst, Hovseter, bygg D

På Hovseter i Oslo ligger Statped sørøst, som er en del av det statlige, spesialpedagogiske støttesystemet. Senteret utfører tverrfaglige utredninger av synet hos personer med kombinerte syns- og hørselshemninger, og er et landsdekkende tilbud.

En av de eksisterende bygningene på senteret, Blokk D, gjennomgikk en større ombygging i 2016. I forbindelse med ombygningen ble det satt av penger til innkjøp av kunst.

De seks maleriene som nå henger langs en fondvegg i inngangspartiet er en del av den norske kunstneren Hilmar Fredriksens pågående kunstprosjekt Kartoteket. Fredriksen er en av Norges fremste kunstnere, og er en pioner innen performance og konseptkunst i Norge. Prosjektet Kartoteket har Fredriksen holdt på med siden 1980-tallet, og til nå er det blitt 400 malerier i formatet 40×30 cm, malt rett på grå papplater. Våren 2016 ble serien samlet i bokform i forbindelse med en utstilling med Hilmar Fredriksens bilder på Kunstnerforbundet.

I Kartoteket-serien finner vi figurer, symboler, abstrakte tegn, tall, bokstaver og utsagn. Maleriene kan likne emblemer, og Fredriksen beveger seg uanstrengt mellom momenter fra hverdagslivet og hans egen interesse for vitenskap, religion og moderne kunst. Han henter inspirasjon det hellige så vel som det profane – enten det er fra en reklame for Esso eller et meditasjonssymbol for en hinduistisk gudinne. Fredriksen selv beskriver prosjektet som en «minnebank for bevissthetens vandringer».

Fordi mange av brukerne på kompetansesenteret ser svært dårlig, ble det lagt vekt på at de seks maleriene som skulle velges ut fra Fredriksens produksjon skulle være lett lesbare for svaksynte. Bildene har et sterkt fargeuttrykk, og fungerer som umiddelbare, humoristiske og tvetydige tegn. Samtidig kan de åpne opp for refleksjoner og samtaler i pedagogiske og sosiale øyemed.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to