Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom

Statens vegvesen, Steinkjer

Kunstnerne Magne Rygh, Per Formo og Bjørn-Kowalski Hansen belyser på hver sine måter Statens vegvesens virksomhet og det moderne samfunnets infrastruktur.

Statens vegvesen i Steinkjer er tegnet av arkitekt Erik Fastvold, og ble oppført i tre byggefaser; i 1967, 1976 og 1984. I forbindelse med en større rehabilitering og påbygging av lokalene, er det gjennomført et kunstprosjekt hvor eksisterende kunst er gitt et løft i form av ny innramming og omplassering. I tillegg er det tilført flere nye verker.

Magne Ryghs (NO) malerier "Nattstasjon" og "Morgen på Sørsileiret" er innkjøpt til resepsjonen. Rygh tar ofte utgangspunkt i samtidens puls og urbane omgivelser i sine motiver. Maleriene skildrer det moderne samfunnets evige endring, og trafikkmaskiner, veinett, rundkjøringer og byggeplasser går igjen i bildene. Statens vegvesen har allerede verk av Rygh, og innkjøpet av to nye malerier er tenkt som en styrking av samlingen.

Per Formo (NO) har i over 20 år arbeidet med et geometrisk formspråk med røtter tilbake til modernismen. I dette prosjektet har Formo skapt et monumentalt veggmaleri som går i dialog med et allerede eksisterende betongrelieff. På denne måten skapes et interessant møte mellom to ulike tidsepoker. Formo jobber med strenge spilleregler for hvordan bildeflaten komponeres, og bruken av rene, klare farger gir et sterkt visuelt uttrykk.

Med utgangspunkt i Vegvesenets fotoarkiver og velkjente trafikksymboler har Bjørn-Kowalski Hansen (NO) laget en serie på nærmere 30 fotografiske foliemotiver til innvendige glassvegger i nybygget. Serien kan sees som en kunstnerisk arkeologi i Vegvesenets virksomhet. Hansens metode består i å bearbeide materiale fra museer, private arkiv, intervjuer eller materialer som postkort eller kart, og gjennom dette kommentere og belyse temaer eller hendelser i vår samtid.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to