Bodin leir, mannskapskaserne

Til oppgradering av mannskapskaserne II i Bodin leir er det avsatt 137 000 kroner til kunst. KORO har utarbeidet en kunstplan og prosjektet ferdigstilles sommeren 2016.

Som en følge av etableringen av nytt Fellesoperativt Hovedkvarter (FOH) på Reitan oppsto et økt behov for mannskapsforlegning i Bodø-området. Dette skulle løses gjennom rehabiliteringen av kaserne II i Bodin leir. Prosjektet omfattet totalrenovering av innvendige flater i samtlige rom, samt utskifting av VVS-anlegg, elektrisk anlegg og ventilasjonsanlegg. Det ble i tillegg lagt vekt på tilpasninger for begge kjønn, ettersom det forventes en kvinneandel opp mot 20 prosent i Forsvaret.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to