Statens hus i Vadsø

Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Statens hus i Vadsø huser statlige funksjoner som fylkesmannembetet, Skatteetaten og politiet. Store deler av Finnmarks bygningsmasse gikk tapt under den tyske tilbaketrekningen mot slutten av andre verdenskrig, og dette gjaldt også Amtmannsgården i Vadsø. Etter krigen ble Statens hus bygget opp igjen på tomten der denne bygningen en gang sto. Amtmannsgården er tegnet av arkitektene Berner & Evensen, og representerer en form- og materialbruk som er typisk for gjenreisingsarkitekturen i Finnmark. Bygget har nå blitt rehabilitert innvendig.

Arbeidet med valg av kunst har tatt utgangspunkt i Statens hus som offentlig organ i Finnmark, og skulle samtidig gjenspeile noe av mangfoldet området representerer. Det samiske ordet "Finnmárku" betyr «bebygd grenseby», og fylket grenser i nord mot Polhavet, i øst mot Barentshavet og Russland, i sør mot Finland og i vest mot Troms fylke.

Kjersti Andvig og Lars Laumanns "The Samí Peoples Flag in Neon" ble opprinnelig laget til en større utstilling som ble vist i Karasjok, som het Casino Karasjok. Utstillingen utforsket ideen om å starte et samisk kasino etter modell fra gamblinghus av dette slaget i USA. Både utstillingen og neonflagget retter søkelyset mot samenes begrensede selvråderett.

I serien "A Neutral Flexible Structure" tar Morten Torgersrud utgangspunkt i hvordan fotografiet både er stedbundet og stedløst på samme tid. Samtidig som fotografiet er tatt et sted, kan det – som penger eller en vare – både løsrives fra opprinnelsesstedet og settes inn i nye sammenhenger. Torgersrud har i flere år fotografert ulike landskap i Barentsregionen; fra byggefelt, arkitektur og byplaner til det ideologiske landskapet skapt av kulturelt bestemte forestillinger i eldre fotografier. Bildene i serien "A Neutral Flexible Structure" er skrevet ut på vanlig måte, men glasset han viser bildene bak – som vanligvis er noe man forsøker å minimere effekten av – er grått. Stedet bildet vises på reflekteres derfor i glasset, og man får en situasjon hvor stedet for avbildning og stedet for presentasjon overlapper hverandre.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to