Helse Sør-Øst hovedkontor (RHF)

Photo: Hels Sør-Øst hovedkontor (RHF) / Kunst i offentlige rom

Verket "Dublin" av Kira Wager (N0) er kjøpt inn til Helse Sør-Østs hovedkontor på Hamar. Wagers karakteristiske malerier minner om fotografier, og motivene er ofte hentet fra kunstnerens egen private sfære.

Fotorealistiske malerier av minner er vesentlige i Kira Wagers kunstnerskap. Maleri kjennetegnes ofte, i kontrast til fotografiet, av en distanse til virkeligheten. Der maleriet viser fiksjon, brukes fotografiet ofte til å dokumentere viktige begivenheter og hendelser i samfunnet, og vanlige menneskers liv. Wagers billedmessige verktøy kan beskrives som en malerisk overføring av snapshotaktige fotografier, og motivene kopieres via et synlig rutemønster til hvitaktige PVC-plater som gir bildene en lysende karakter. Motivene hentes fra den private sfæren i form av et familieselskap, en hverdagsmiddag eller et møte med en venn i Dublin.

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er den strategiske og administrative enheten som har det overordnede ansvaret for sykehustilbudet i regionen. Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor i leide lokaler på Hamar, med omlag 150 medarbeidere. Helse Sør-Øst er det største blant Statens fire regionale helseforetak, og ble til gjennom en sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst i 2007. Helse Sør-Øst er med sine cirka 74 000 ansatte Norges største arbeidsgiver.

Foretaket ønsker å starte arbeidet med å bygge en kunstsamling, og dette ble vektlagt i valg av kunstner. Virksomhetens verdier om høy kvalitet i eget arbeid, samt visjoner om å være fremtidsrettet og kunnskapsbasert, resonnerer med Kira Wagers kunstnerskap. Wager baserer maleriene sine på kunnskap om håndverk og etablerte teknikker i kunsthistorien, og resultatet blir særegent og nyskapende.

1 related item

Share to