Photo: Difi / Kunst i offentlige rom

Direktoratet for forvaltning og IKT, Leikanger

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble opprettet i 2008, og har omlag 240 ansatte med kontorer i Leikanger og Oslo. Direktoratet har statsforvaltningen som hovedmålgruppe, og driver kurs- og opplæringsvirksomhet. De er både et fagorgan og et gjennomføringsorgan for regjeringen, og er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Lina Viste Grønlis (NO) skulptur utenfor bygget føyer seg inn i en rekke skulpturer som alle er formet som en H. Kunstneren selv omtaler det som en semantisk lek med persepsjon, form og innhold, og hun har arbeidet med dette siden 2005. Hun har også gjennomført et kunstprosjekt ved Statens vegvesen i Leikanger, som kan sees i sammenheng med dette.

Ved første øyekast har skulpturen et relativt minimalistisk uttrykk, og det er først når man leser tittelen at oppfatning og tolkning av skulpturen endres radikalt. Man blir fortalt hva man ser og hva skulpturen – H-en – representerer, noe som åpner for en politisk og personlig lesning. Skulpturen er et humoristisk og litt bitende verk til ettertanke, og er ment å stille spørsmål mer enn å gi svar.

Grønli har opp gjennom årene laget skulpturen i flere versjoner, størrelser og materialer. Den første var 2,5 meter høy og i rødbeiset finér, laget under et opphold på Iaspis (The International Artists Studio Program in Stockholm). Deretter har hun laget alt fra en mindre granitt-versjon til Skulpturbiennalen i Oslo til en liten versjon i teak til en utstilling i Chicago. Det som skiller disse ulike versjonene er både kontekst, materiale og størrelse.

Lina Viste Grønli (1976) bor og arbeider i Oslo og Cambridge, USA. Hun er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og har hatt en rekke utstillinger, senest ved MIT List Visual Art Center, Cambridge (2015), DIVORCE, Gaudel de Stampa, Paris (2015) og Christian Andersen København (2015). I 2013 mottok hun Award for Excellence in Design for skulpturen Peace Clock, som skal vises permanent på Trygve Lie Plaza ved FN-bygget i New York.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to