Direktoratet for forvaltning og IKT, Leikanger

Photo: Difi / Kunst i offentlige rom

Lina Viste Grønli (NO) er valgt ut til å stå for den kunstneriske utsmykningen av byggeprosjektet til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) i Leikanger.

Direktoratet for forvaltning og IKT ble opprettet i 2008, og har omlag 240 ansatte med kontorer i Leikanger og Oslo. Direktoratet har statsforvaltningen som hovedmålgruppe, og driver omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet. De er både et fagorgan og et gjennomføringsorgan for regjeringen, og er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Difi har fått et nytt tilbygg på tusen kvadratmeter, og utvider kapasiteten fra 85 til 110 kontorplasser, samt ny kantine. Statsbygg har også gjennomført en enkel oppgradering av utearealene.

Lina Viste Grønli er valgt som kunstner, og det vil foreligge kunstplan i februar 2015. Ferdigstillelse av bygget er forventet i løpet av sommeren 2015.

Bygget inneholder også kunst fra tidligere byggefaser, og det vil bli gjort en tilstandsanalyse av denne kunsten.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to