Photo: Vest-Agder-museet

Rosemaling i Vest-Agder

23 objects

Rosemaling er en form for dekormaling som ble svært populær fra midten av 1700-tallet. Storhetstiden varte i rundt 100 år. Rosemalingen forbindes med bondesamfunnet og bøndenes materielle kultur. Det var kistene, tinene, ølbollene og interiøret på bygdene som ble rosemalt.

Rosemalerne var i større grad håndverkere enn kunstnere og kunnskapen ble lært bort fra læremester til læregutt. Rosemalerne kopierte hverandre og læreguttene fortsatte i stilen de hadde lært, ofte uten tilføre noe nytt.

Flere faktorer spilte en rolle i at rosemalingen ble populær fra midten av 1700-tallet. Bøndenes våningshus gjennomgikk en forandring fra mørke, røykfylte årestuer til hus med pipe og vinduer. I slike stuer var det større anledning for dekorering med maling og farger. Fargepigmentene som ble brukt i dekormaling ble billigere og oppsvinget i handelen med utlandet gjorde det enklere å få tak i nye pigmenter. Det kom også nye impulser, mønstre og moter sammen med den økte kontakten med utlandet.

Rosemaling var utbredt i hele Norge, men de ulike regionene hadde hvert sitt stiluttrykk. Rosemalingen i Vest-Agder skiller seg ut med egne særtrekk både i stil og fargebruk. Den kan virke noe tung, ofte med mørk bunnfarge i blått eller grønt. Fargene er sjeldent påtrengende selv om de er friske. Dekorering med fantasiplanter er et trekk særegent for Vest-Agderstilen. Trær med blomster og frukt på samme gren, med tulipaner i toppen, med både grønne, røde, gule og til og med blå epler er motiv for mange av Vest-Agders rosemalere. Tulipanen fikk en særstilling i den lokale rosemalingen og henger trolig sammen med Agderfylkenes tette kontakt med Holland forut for og under rosemalingens storhetstid.

Bygda Fjotland i Kvinesdal ble hovedsete for rosemaling i Vest-Agder. Mange av de tidlige, kjente rosemalerne kom nettopp fra det lille stedet oppe i dalen. Bakgrunnen for at det var her rosemalingen i Vest-Agder hadde sin begynnelse er uklar, men det vokste frem et malermiljø som fikk forgreininger til større deler av Vest-Agder.

Blant de store rosemalerne fra Fjotland står Tore Asbjørsen Risøyne som en av de fremste og en av de første, kjente rosemalerne i Vest-Agder. Hvor mange som lærte direkte fra Risøyne er uklart, men to av hans læregutter ble selv store malere; Olav Thoresen Kvinlaug (1733-1857) og Gutorm Persson Eftestøl (1779-1856). Eftestøl har senere blitt stående som den fremste representanten for Vest-Agderstilen og var videre et viktig forbilde for generasjonen med malere som kom etter ham.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to